Vorup FB Motion

Get Adobe Flash player

Kære medlemmer,

I ønskes alle et godt nytår 2020.

Nu hvor vi starter på et nyt aktivitetsår, vil vi tillade os at gøre opmærksom på, at der skal betales kontingent igen.

Ligesom tidligere år, så vil vi gerne have at kontingentet overføres til vores konto i Sparekassen Kronjylland,reg.nr. 9332 kontonr. 0002337711. 

Angiv venligst medlemsnummer og navn som reference.

Og HUSK, arbejdet som kasserer lettes betydeligt, når I overfører til kontoen.

Hvis I ikke har mulighed for at overføre til kontoen, så kan der enkelte dage betales kontant i hallen. 

Kontingentet er: kr. 300,00 for 1. halvår og kr. 500,00 for hele året, hvis man deltager i indendørs aktiviteter og kr. 130,00 for hele året, hvis man kun deltager i udendørs aktiviteter.

Trøjer:

De bestilte trøjer er nu klar til udlevering.

De kan afhentes i Ulvehøjhallen mandag den 6. januar kl. 09.30 - 11.30, 

tirsdag den 7. januar kl. 09.30 - 10.00 eller onsdag den 8. januar kl. 09.30 - 10.00.

Venlig hilsen og på gensyn i Ulvehøjhallen

Arne Timm, kasserer