Vorup FB Motion

Get Adobe Flash player

CORONA-virus - Opdatering 6

Til medlemmerne i Vorup FB Motion

Som tidligere meddelt, så er vi klar til at starte de indendørs aktiviteter mandag den 31. august.

Men vi må straks meddele, at det bliver en anderledes start med restriktioner.

De generelle regler er naturligvis fortsat gældende for alle aktiviteter:

  1. holde god afstand - min 1 m
  2. god håndhygiejne – vaske hænder og brug af håndsprit
  3. host eller nys i ærmet
  4. bliv hjemme, hvis der er symptomer på feber m.v.

Udover de generelle regler er der specielle regler:

  1. der skal holdes afstand på min. 2 m ved fysisk aktivitet
  2. der er begrænsninger på brug af omklædningsrum, så de må IKKE bruges
  3. mød omklædt lige inden aktivitets start
  4. der er ingen kaffe eller socialt samvær på mandage – øvrige dage som normalt
  5. der må ikke flyttes om på borde og stole, når der drikkes kaffe

Mandage

Der er fortsat et forsamlingsforbud på 100 personer, så det giver nogle ekstra udfordringer på mandage.

Vi er derfor nødsaget til at opdele aktiviteterne i 3 grupper på mandage:

1) gymnastik, 2) bordtennis 3) motionscenteret.

De 3 grupper må ikke blande sig, og der er derfor ingen kaffe efter aktiviteterne på mandage.

Gymnastik

Kom og mød vores nye instruktør – Grethe Hvass Pedersen

Mød omklædt

Medbring egne måtter / håndklæde

Motionscenter

Der må max. være 15 personer ad gangen i motionscenteret (styres ved indgang til centeret) – se særskilt information til brugere af motionscenteret

Det er naturligvis restriktioner, som vi er meget kede af, og vi vil følge udviklingen nøje og indføre nye og lempeligere regler, når det bliver muligt.

Restriktionerne er indført med baggrund i de gældende regler, og for at vi kan tage hensyn til hinanden, således at vi undgår at smitte og blive smittet.

Kontingent

Når vi nu starter igen, så er det tid til at betale kontingent for 2. halvår, hvis I ikke allerede har betalt for hele året. Selvom det ikke har været muligt at gøre brug af aktiviteterne i en periode, så håber vi naturligvis, at I betaler kontingent som sædvanligt.

Vi er klar over, at vi på det sociale område ”skylder” lidt, da vi måtte aflyse bl.a. sommerfrokosten, men vi følger situationen nøje og håber, at det igen bliver muligt at lave et frokostarrangement.